weitere Glasflügler-Arten:
Bembecia ichneumoniformis
Sesia apiformis

-


Pyropteron hispanica
(Kallies, 1999)


Sesiidae (Glasflügler)

Fund: Frankreich , Plan-de-la-Tour , Juli 2015
2.7.2015 Plan-de-la-Tour
2.7.2015 Plan-de-la-Tour