Art
Byctiscus populi
Euproctis chrysorrhoea
Lamia textor
Nalassus laevioctostriatus
Nymphalis polychloros
Variimorda villosa
Byctiscus populi
Byctiscus populi
Euproctis chrysorrhoea
Euproctis chrysorrhoea
Lamia textor
Lamia textor
Nalassus laevioctostriatus
Nalassus laevioctostriatus
Nymphalis polychloros
Nymphalis polychloros
Variimorda villosa
Variimorda villosa